Tiếng anh thiếu niên

Chương trình tiếng Anh dành cho học sinh từ lớp 5 đến lớp 9 Luyện tập kỹ năng học thuật với quy trình đào tạo và hỗ trợ chuyên sâu, áp dụng phương pháp giảng dạy hoàn toàn mới tại Việt Nam: học tiếng Anh thông qua kiến thức Khoa học và Xã hội kết hợp kỹ năng sống theo chương trình của Mỹ, tên tiếng Anh là Content-Based Instruction.